Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Fredag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Fredag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Hofors kommun

Innehåll

Länsmuseets publicerade rapporter

Socknar: Hofors och Torsåker.

2024:01 Kolbottnar och ett brott/täkt väster om Hofors

Arkeologisk utredning

 

Fagersta 13:374 samt del av Fagersta 4:1

Torsåkers socken
Hofors kommun
Gästrikland
Kerstin Westrin
2024_01 Kolbottnar och ett brott täkt väster om Hofors

2022:09 Gammelstilla järnbruk

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1950:3367, L2021:8872
Gammelstilla 1:10, 1:11 samt 1:22
Torsåkers socken
Hofors kommun
Gästrikland
Kerstin Westrin
Gammelstilla järnbruk

2023:07 Hofors kyrkogård 

Antikvarisk medverkan vid arbeten med trappor, mur och ledstänger

Hofors kyrkogård

Torsåkers socken
Hofors kommun
Gävleborgs län 
Ulrika Olsson 
Hofors kyrkogård

2023:06 Kalvsnäs kvarn

Antikvarisk medverkan vid takbyte

Kalvsnäs 13:1

Torsåkers socken
Hofors kommun
Gävleborgs län 
Ulrika Olsson 
Kalvsnäs kvarn

2020:04 Lador i Torsåker

Dokumentation av ängslador
Torsåkers socken
Hofors kommun
Gästrikland
2016
Ulrika Olsson
Lador i Torsåker

2018:33 Magasinet i Vibyhyttan

Antikvarisk medverkan vid takrenovering
Vibyhyttan 7:3
Torsåkers socken
Hofors kommun
Gästrikland
2018
Ulrika Olsson
Magasinet i Vibyhyttan

2018:29 Schaktning vid Tjärnäs hytta

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ 60:1 & 60:2
Torsåkers socken
Hofors kommun
Gästrikland
2018
Frida Löjdström
Schaktning vid Tjärnäs hytta

2018:22 Duschen i Vibyhyttan

Antikvarisk medverkan vid renovering av dusch
Vibyhyttan 1:4
Torsåkers socken
Hofors kommun
Gästrikland
2018
Ulrika Olsson
Duschen i Vibyhyttan

2018:17 Vibyhyttan

Arkeologisk schaktningsövervakning
Vibyhyttan 3:9
RAÄ 32:3
Torsåker
Hofors kommun
Gästrikland
2017
Maria Björck
Vibyhyttan

2017:18 Hagaskolan i Hofors

Antikvarisk förundersökning
Hagaskolan
Hofors 5:25
Hofors kommun
Gävleborgs län
2017
Ulrika Olsson
Hagaskolan i Hofors

2015:01 Hofors Herrgård

Antikvarisk utredning och möbleringsförslag till herrgårdsbyggnad
Torsåkers socken
Hofors kommun
Gästrikland
2014
Anna Larsdotter
Hofors Herrgård

2012:08 Undantagsstuga och dammvallar

Arkeologiska slutundersökningar
RAÄ 1973, 1977 m.fl.
Torsåkers socken
Gästrikland
2007
Bo Ulfhielm
Undantagsstuga och dammvallar

2011:09 Byggnadsvård & sysselsättning

Restaurering av hembygdsgårdar i ett sysselsättningsprojekt
Hille, Ovansjö, Österfärnebo, Torsåker och Ockelbo socken
Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun
Gästrikland
2010
Erika Åberg
Byggnadsvård & sysselsättning​

2009:03 Stenåldern och skogsbruk

En inventering av stenåldersboplatser
Torsåkers socken
Gästrikland
2008
Maria Björck
Stenåldern och skogsbruk

2008:07 Hästboberget och Flyttblocket

Hästboberget – en mesolitisk boplats och Flyttblocket – en fiske- och jaktstation
Slutundersökningar
RAÄ 1589 och 1590
Torsåkers socken
Gästrikland
2007
Maria Björck och Bo Ulfhielm
Hästboberget och Flyttblocket​

2008:03 Gårdar i Torsåker

En selektiv byggnadsinventering
Hofors kommun
Gästrikland
2007
Ulrika Olsson
Gårdar i Torsåker​

2007:06 Bebyggelse i Hofors – en byggnadsinventering

Byggnadsinventering
Hofors kommun
Gästrikland
2005–2006
Johannes Kruusi, Ulrika Olsson
Bebyggelse i Hofors – en byggnadsinventering​

2006:04 Naturgas Mellansverige Avesta/Säter till Gävle

Kulturgeografisk förstudie
Gävle, Sandviken, Hofors, Avesta, Hedemora och Säters kommun
Gävleborgs och Dalarnas län
2006
Maria Björck, Katarina Eriksson, Bo Ulfhielm och Fredrik Sandberg
Naturgas Mellansverige Avesta/Säter till Gävle​