Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Sandvikens kommun

Innehåll

Länsmuseets publicerade rapporter

Socknar: Järbo, Ovansjö, Sandviken, Årsunda och Österfärnebo.

2023:38 Rosenlöfs Tryckerimuseum

Antikvarisk medverkan vid omläggning av tak

 

Åsen 5:61
BM 114
Ovansjö socken
Sandvikens kommun
Gävleborgs län

Ulrika Olsson

Rosenlöfs tryckerimuseum

2023:23 Hjalmarsmuren

Arkeologisk utredning

Del av fastighet Sätra 5:1781 och Björksätra 2:11

Ovansjö socken och Sandvikens stad

Sandvikens kommun
Gästrikland

Maria Björck

Hjalmarsmuren

2023:21 Röjningsrösen och en stenmur i Östanbyn

Arkeologisk utredning

Östanbyn 14:224, 14:263 och s1:11

Sandvikens stad

Sandvikens kommun
Gästrikland

Andreas Widerberg

Röjningsrösen och en stenmur i Östanbyn

2023:13 Det har kolats i Tuna

Arkeologisk utredning

Del av fastigheterna Tuna 3:1.1
samt Ovansjö-Se 2:55.2

Sandvikens stad och kommun
Gästrikland

Kerstin Westrin

Det har kolats i Tuna

2023:03 Kungsbergs bönhus

Byggnadsminnesutredning

Kungsberg 4:83
Järbo socken 
Sandvikens kommun
Gästrikland
Ulrika Olsson
Kungsbergs bönhus

2023:04 Ett område med skogsbrukslämningar

Frivillig Arkeologisk undersökning
L1948:4372
Del av fastigheterna Kungsberg 2:21 och 57:59
Järbo socken 
Sandvikens kommun
Gästrikland
Kerstin Westrin
Ett område med skogslämningar

2022:24 Kolning, gränsrösen och gropar i klapper

Arkeologisk undersökning
L2019:1695, L2019:1694, L2020:10504, L2020:10496, L2020:10498, L2020:10499 samt L2020:10502
Tuna 3:11
Sandvikens stad
Sandvikens kommun
Gästrikland
Kerstin Westrin
Kolning, gränsrösen och gropar i klapper

2021:23 En kolarkoja i Skönvik

Frivillig arkeologisk undersökning
L1948:50
Sandviken Överbyn 5:19
Sandviken stad
Sandvikens Kommun
Gästrikland
Kerstin Westrin
En kolarkoja i Skönvik

2021:04 Spår efter kolning och fäbodlämningar

Arkeologisk undersökning
L1948:5220, L2019:1696; L2019:1703 och L2019:1705
Tuna 3:1, 3:4 och 3:5
Sandvikens stad och kommun
Gävleborgs län
2019
Anders Altner
Spår efter kolning och fäbodlämningar

2020:20 Inför ny detaljplan inom Södra Tuna, Sandviken

Arkeologisk utredning
Del av Tuna 3:1
Sandvikens stad och kommun
Gävleborgs län
2020
Anders Altner
Inför ny detaljplan inom Södra Tuna, Sandviken

2019:07 Utredning inom Tuna 3:1

Frivillig utredning
Tuna 3:1
Sandvikens stad och kommun
Gävleborgs län
2019
Frida Löjdström
Utredning inom Tuna 3:1

2018:23 Kolning vid Vännmuren i Årsunda

Arkeologisk undersökning
RAÄ 1238, 1239 & 1242
Årsunda socken
Sandvikens kommun
Gästrikland
2018
Frida Löjdström
Kolning vid Vännmuren i Årsunda

2018:12 Kulturhistorisk förstudie kring Färnebofjärden

Inventeringar inför fiskevårdsåtgärder
Österfärnebo och Nora Socknar
Sandviken och Heby Kommuner
Gästrikland och Uppland
2017
Bo Ulfhielm
Kulturhistorisk förstudie kring Färnebofjärden

2016:06 Schaktningsövervakning i Gysinge Bruksmiljö

Arkeologisk undersökning
RAÄ 82:1
Österfärnebo socken
Sandvikens Kommun
Gästrikland
2015
Bo Ulfhielm
Schaktningsövervakning i Gysinge Bruksmiljö

2014:12 Dateringar av slagg i Kungsberg

Provtagning och 14C-analyser
RAÄ 8, 141 och 161
Kungsberg S, 49:1 och 57:1
Järbo socken
Sandvikens kommun
Gästrikland
2013
Katarina Eriksson
Dateringar av slagg i Kungsberg​

2012:04 Kungsberget

Arkeologisk utredning
Järbo socken
Sandvikens kommun
Gästrikland
2011
Maria Björck
Kungsberget​

2008:06 Tallbo trädgård

Inventering och skötselplan
2008
Ann Nilsén
Tallbo trädgård​

2008:04 Nytt villaområde i Lönnbacken

Arkeologisk utredning
Sätra 5:229
Ovansjö socken
Gästrikland
2007
Katarina Eriksson
Nytt villaområde i Lönnbacken​

2006:06 Hillstavallen

Arkeologisk undersökning
Hillsta 1:4
Ovansjö socken
Sandvikens kommun
Gästrikland
2002
Sara Bodin, Katarina Liases, Bo Ulfhielm
Hillstavallen​

2005:10 Gamla kyrkogården i Sandviken

Kulturhistorisk inventering
Gamla kyrkogården
Sandvikens stad och kommun
Gästrikland
2002–2004
Daniel Olsson
Klara Wirdby
Gamla kyrkogården i Sandviken​

2005:09 Nygårds i Bro

Kulturhistorisk utredning – antikvarisk kontroll vid renovering och förslag till skydd avseende underhåll och vård
Bro 3:7
Ovansjö socken
Sandvikens kommun
Gästrikland
1995–2005
Lena Boox
Nygårds i Bro​

2004:10 Högbo kyrkogård

Kulturhistorisk inventering
Högbo kyrkogård
Sandvikens stad och kommun
Gästrikland
2002–2004
Anneli Borg
Anna-Karin Martinsson, Klara Wirdby
Högbo kyrkogård​

2004:09 Södra kyrkogården i Sandviken

Kulturhistorisk inventering
Södra kyrkogården
Sandvikens stad
Gästrikland
2002–2004
Erika Englund, Klara Wirdby
Södra kyrkogården i Sandviken​

2004:04 Nordiska museets textilsamling i Högbo

En utredning om framtida ansvar och utveckling i länsmuseets regi
Förutsättningar och möjligheter för en nationell textil verksamhet vid Länsmuseet Gävleborg
Länsmuseet Gävleborg
2004
Ann-Marie Björk
Nordiska museets textilsamling i Högbo​