Länsmuseets publicerade rapporter

Hudiksvalls kommun

Socknar: Bjuråker, Delsbo, Enånger, Forsa, Hälsingtuna, Hög, Idenor, Nianfors, Njutånger, Norrbo och Rogsta samt Hudiksvalls stad.
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2017:17
Stenåldersboplats vid Medskog

Arkeologisk förundersökning
Mo 3:28
RAÄ 575
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
  Stenåldersboplats vid Medskog
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2017:08
Bron över Välstabäcken

Kulturhistorisk dokumentation
Välsta 1:34
Rogsta socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
 Bron över Välstabäcken
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2017:05
Lumpå kvarn i Delsbo

Antikvarisk medverkan vid renovering av yttertak
Lumpå kvarn 1:1
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Gävleborgs län
2015–2016
Daniel Olsson
 Lumpå kvarn i Delsbo
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2017:03
Trafikplats Medskog

Arkeologisk utredning
Mo 3:28, Finnflo 11:1, Måsta 3:3, Håsta 3:7, Sörrå 4:2, 4:3,
4:5, 4:14, 7:1, 14:1, Tuna-Björka 1:13
RAÄ 415, 419, 510, 512, 546, 552
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2016
Inga Blennå
Trafikplats Medskog
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2017:01
Bjuråkers kyrkas fasadrenovering

Antikvarisk medverkan vid renovering av kyrkobyggnadens putsade fasader
Bjuråkers kyrka
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2012–2013
Daniel Olsson
Bjuråkers kyrkas fasadrenovering
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:21
Delsbo kyrkas isolerglasrutor

Antikvarisk medverkan vid montage av isolerglasrutor i kyrkorum och sakristia i Delsbo kyrka
Delsbo kyrka
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2013
Daniel Olsson
Delsbo kyrkas isolerglasrutor
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:20
Bjuråkers kyrkogård

Kulturhistorisk inventering
Bjuråkers kyrkogård
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2014–2015
Daniel Olsson
Bjuråkers kyrkogård
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:17
Makt och kultur i Hög

Arkeologisk undersökning
Hög S, S:14, 1:4 och 2:1
Högs Annexhemman 1:1
Hällsätter 1:13
Kungsgården 1:3 och 2:3
RAÄ 47, 48, 49, 52, 57, 116, 117, 315, 316, 317 och 318
Högs socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2011-2012
Inga Blennå & Katarina Eriksson
 Makt och kultur i Hög
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:15
Vägförstärkning av väg 177 Österstråsjö

Arkeologisk utredning, steg 2 och arkeologisk undersökning
Österstråsjö 12:2 och 29:5
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2015
Maria Björck
Vägförstärkning av väg 177 Österstråsjö
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:14
Tillbyggnad inom Sofiedals griftegård

Arkeologisk förundersökning
Sofiedal 8:19
RAÄ 23:1
Hudiksvalls stad
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2016
Inga Blennå
Tillbyggnad inom Sofiedals griftegård
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:11
Sandficka på Sofiedals griftegård

Arkeologisk förundersökning
Sofiedal 8:19
RAÄ 23:1
Hudiksvalls stad
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2015
Inga Blennå
 Sandficka på Sofiedals griftegård
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:05
Gretes i Mora

Antikvarisk medverkan vid grundarbeten, timmerlagningar, fönsterrenovering och omläggning av tegeltak på äldre ladugårdsbyggnad samt fönsterrenovering i huvudbyggnad
Gretes
Mora 6:2
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Gävleborgs län
2009–2013
Daniel Olsson
Slutrapport
Lst. Dnr: 434-376-09 och 434-301-10
Ärendet avser: Byggnadsvårdsbidrag
 Antikvarisk medverkan vid grundarbeten, timmerlagningar, fönsterrenovering och omläggning av tegeltak på äldre ladugårdsbyggnad samt fönsterrenovering i huvudbyggnad
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:03
Hallen i Idenor

Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning
Hallen 1:1 och 2:2
RAÄ 34:1 och 35:1-2
Idenors socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2015
Inga Blennå
 Hallen i Idenor​

Rapporter 2015


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:16
Dagrännan vid Norrboån

Arkeologisk slutundersökning
Norrbo prästgård 1:1
RAÄ 126
Norrbo socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2014
Inga Blennå
 Dagrännan vid Norrboån​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:06
Bålsön och Prästgrundet 

Byggnadsminnesutredning om fyra gemensamhetsägda byggnader i två fiskelägen
Bålsö 1:1, Skärgården 2:146 och 2:147
Rogsta socken och Söderhamns stad
Hudiksvalls och Söderhamns kommuner
Hälsingland
2012–2013
 Bålsön och Prästgrundet 
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:21
Planerade vägförstärkningar av väg 708, Bobygden

Särskild utredning, steg 2, i form av sökschaktsgrävning
Väg 708
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2014
Anders Altner
 Planerade vägförstärkningar av väg 708, Bobygden​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:19
Planerade vägförstärkningar av väg 771, Österstråsjö

Arkeologisk utredning, steg 1
Väg 771
RAÄ 14:1-2
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2014
Anders Altner
 Planerade vägförstärkningar av väg 771, Österstråsjö​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:18
Norrboån – bron mellan då och nu

Arkeologisk förundersökning
Gammelsträng 8:1, Norrbobyn 4:8, Norrbo Prästgård 1:1 och 1:8, Vedmyra 7:12
Norrbo socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2013
Inga Blennå
Katarina Eriksson
 Norrboån – bron mellan då och nu​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:16
Välstakastalen

Arkeologisk medverkan vid restaurering
Välsta 3:13
RAÄ 98:1
Rogsta socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2013
Inga Blennå
 Välstakastalen​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:05
"Norr på gårn" vid Tômtens i Tjärna 

Antikvarisk medverkan i samband med renovering av parstuga
Tjärna 2:1
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2008–2009
Daniel Olsson
 "Norr på gårn" vid Tômtens i Tjärna ​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:03
Delsbo kyrkas gravkapell 

Antikvarisk medverkan i samband med byte av spåntak
Delsbo kyrka
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2010
Daniel Olsson
 Delsbo kyrkas gravkapell ​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:25 
Stormfälldskog på Trogstaboplatsen i Forsa 

Dokumentation av stormskador och antikvarisk medverkan vid återställning
RAÄ 71
Trogsta 1:8
Forsa socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2012
Leif Andersson
Inga Blennå  
 Stormfälldskog på Trogstaboplatsen i Forsa 
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:19
Ullsättersleden 

Arkeologisk utredning
Tunbyn 3:1, Ullsätter 2:16, Ullsätter 2:29
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2012 
Leif Andersson 
 Ullsättersleden ​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:16
Röset i Lönnånger 

Särskild undersökning
RAÄ 63:1
Rogsta socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2012
Inga Blennå 
 Röset i Lönnånger ​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:11
Bjuråkers kyrkas klockstapel

Antikvarisk medverkan vid renovering av spånklädda ytor
Bjuråkers kyrka
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2010
Daniel Olsson
 Bjuråkers kyrkas klockstapel
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:10
Enångers nya kyrka

Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp
Enångers nya kyrka
Enångers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2009-2010
Daniel Olsson
 Enångers nya kyrka​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:09
Hälsingtunas kyrkas trappa och ramp

Antikvarisk medverkan vid ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp vid huvudentré
Hälsingtuna kyrka
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland 2
008-2009
Daniel Olsson
 Hälsingtunas kyrkas trappa och ramp​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:03
Medeltida stockbåtar i Långmyrsjön

Arkeologisk dokumentation
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2011
Harry Alopaeus och Bo Ulfhielm
 Medeltida stockbåtar i Långmyrsjön​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2010:01
Lämningar från stenåldern i Hallboviken

Arkeologisk förundersökning och särskild utredning inför ny vattentäkt
Högs socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2009
Maria Björck och Inga Blennå
 Lämningar från stenåldern i Hallboviken​

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2008:02

Lämningar i vägen för E4
Arkeologiska förundersökningar och undersökningar
Enångers, Njutångers, Forsa och Hälsingtuna socknar
Hälsingland
2007
Katarina Eriksson
 Lämningar i vägen för E4​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:06
Markanvändning under tusen år

Arkeologiska förundersökningar
Inför nya E4:an sträckan Enånger–Hudiksvall
Mo 3:28, Sörrå 4:3, 6:1, Håsta 3:24
RAÄ 140 m.fl.
Hälsingtuna socken
Hälsingland
2004
Katarina Eriksson
 Markanvändning under tusen år​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:05
Äldre järnålder i Sörrå

Arkeologiska förundersökningar
Inför nya E4:an sträckan Enånger–Hudiksvall
Båtsmanstorp 1:1, Sörrå S S:2, 4:3, 4:15, 4:16, 6:1
RAÄ 122 och 126
Hälsingtuna socken
Hälsingland
2004
Katarina Eriksson
 Äldre järnålder i Sörrå​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:04
Vässingmyran

Två neolitiska kustboplatser
Arkeologisk förundersökning
Inför nya E4:an sträckan Enånger–Hudiksvall
Sörrå 1:6 och 6:2
RAÄ 345
Hälsingtuna socken
Hälsingland
2004
Maria Björck
 Vässingmyran​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:03
Måsta, Rislycke och Vithällan

Tre neolitiska kustboplatser
Arkeologiska förundersökningar
Inför nya E4:an stäckan Enånger–Hudiksvall
Finnflo 1:3, 11:1, Håsta 4:12 och Måsta 6:1
RAÄ 290
Hälsingtuna socken
Hälsingland
2004
Maria Björck
 Måsta, Rislycke och Vithällan​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:11
Högs kyrka

Antikvarisk kontroll vid takomläggning och åtgärder på klockstapel
Högs kyrka
Högs socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2000–2001
Anna Lindgren, Elsa Röing
 Högs kyrka​