Länsmuseets publicerade rapporter

Hudiksvalls kommun

Socknar: Bjuråker, Delsbo, Enånger, Forsa, Hälsingtuna, Hög, Idenor, Nianfors, Njutånger, Norrbo och Rogsta samt Hudiksvalls stad.
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2020:06
Hästholmens fornlämningar

Arkeologisk dokumentation
Rogsta socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2020
Inga Blennå
  Hästholmens fornlämningar
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2019:03
Sjögatan Hudiksvalls hamn

Arkeologisk schaktningsövervakning
Rådhuset 2:1, 2:3, 2:4; Strand 3:4; Fiskarstan 4:1
RAÄ 1:1
Hudiksvalls stad
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2018
Inga Blennå
  Sjögatan Hudiksvalls hamn
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2018:32
Vraket vid Kattvikskajen

Arkeologisk schaktningsövervakning
Hudiksvall 1:1
Hudiksvalls stad
Hudiksvalls Kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
Mikael Fredholm
Jim Hansson
Bo Ulfhielm
  Vraket vid Kattvikskajen
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2018:18
Planområde Håstaäng

Arkeologisk utredning
Håsta 3:24 och 3:202
RAÄ 137:1
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
  Planområde Håstaäng
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2018:13
Busshållplats Västerrå

Arkeologisk förundersökning
Västerrå 3:6
RAÄ 36:1
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
  Busshållplats Västerrå
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2018:11
Delsbo kyrkogårds omgärdning

Antikvarisk medverkan vid renovering och återuppsättning av granitsockel och
gjutjärnsstaket, byte av trädkrans och installation av nya belysningsarmaturer
Delsbo kyrkogård
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Gävleborgs län
2016–2017
Daniel Olsson
  Delsbo kyrkogårds omgärdning
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2018:04
Norrbo kyrkas torn och långhustak 

Antikvarisk medverkan vid omputsning av tornets fasader
samt målning av tornhuv, lanternin och långhustak
Norrbo kyrka
Norrbo socken
Hudiksvalls kommun
Gävleborgs län
2016–2017
Daniel Olsson
  Norrbo kyrkas torn och långhustak 
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2017:21
Oppigårn i Hillsta

Antikvarisk medverkan vid restaurering av tapeter och målade ytskikt i gammelbyggningen
Oppigårn
Hillsta 1:1
Forsa socken
Hudiksvalls kommun
Gävleborgs län
2011
Daniel Olsson
  Oppigårn i Hillsta
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2017:20
Jakobs kyrkas nya torntak

Antikvarisk medverkan vid byte av kopparplåt på kyrkans tornhuv
samt avfärgning av kyrktornets fasader
Hudiksvalls stad
Hudiksvalls kommun
Gävleborgs län
2009–2010
Daniel Olsson
  Jakobs kyrkas nya torntak
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2017:19
Kolningsgrop vid Medskog

Arkeologisk undersökning
Mo 3:28
RAÄ 573 och 574
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
  Kolningsgrop vid Medskog
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2017:17
Stenåldersboplats vid Medskog

Arkeologisk förundersökning
Mo 3:28
RAÄ 575
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
  Stenåldersboplats vid Medskog
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2017:08
Bron över Välstabäcken

Kulturhistorisk dokumentation
Välsta 1:34
Rogsta socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
 Bron över Välstabäcken
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2017:05
Lumpå kvarn i Delsbo

Antikvarisk medverkan vid renovering av yttertak
Lumpå kvarn 1:1
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Gävleborgs län
2015–2016
Daniel Olsson
 Lumpå kvarn i Delsbo
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2017:03
Trafikplats Medskog

Arkeologisk utredning
Mo 3:28, Finnflo 11:1, Måsta 3:3, Håsta 3:7, Sörrå 4:2, 4:3,
4:5, 4:14, 7:1, 14:1, Tuna-Björka 1:13
RAÄ 415, 419, 510, 512, 546, 552
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2016
Inga Blennå
Trafikplats Medskog
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2017:01
Bjuråkers kyrkas fasadrenovering

Antikvarisk medverkan vid renovering av kyrkobyggnadens putsade fasader
Bjuråkers kyrka
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2012–2013
Daniel Olsson
Bjuråkers kyrkas fasadrenovering
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:21
Delsbo kyrkas isolerglasrutor

Antikvarisk medverkan vid montage av isolerglasrutor i kyrkorum och sakristia i Delsbo kyrka
Delsbo kyrka
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2013
Daniel Olsson
Delsbo kyrkas isolerglasrutor
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:20
Bjuråkers kyrkogård

Kulturhistorisk inventering
Bjuråkers kyrkogård
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2014–2015
Daniel Olsson
Bjuråkers kyrkogård
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:17
Makt och kultur i Hög

Arkeologisk undersökning
Hög S, S:14, 1:4 och 2:1
Högs Annexhemman 1:1
Hällsätter 1:13
Kungsgården 1:3 och 2:3
RAÄ 47, 48, 49, 52, 57, 116, 117, 315, 316, 317 och 318
Högs socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2011-2012
Inga Blennå & Katarina Eriksson
 Makt och kultur i Hög
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:15
Vägförstärkning av väg 177 Österstråsjö

Arkeologisk utredning, steg 2 och arkeologisk undersökning
Österstråsjö 12:2 och 29:5
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2015
Maria Björck
Vägförstärkning av väg 177 Österstråsjö
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:14
Tillbyggnad inom Sofiedals griftegård

Arkeologisk förundersökning
Sofiedal 8:19
RAÄ 23:1
Hudiksvalls stad
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2016
Inga Blennå
Tillbyggnad inom Sofiedals griftegård
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:11
Sandficka på Sofiedals griftegård

Arkeologisk förundersökning
Sofiedal 8:19
RAÄ 23:1
Hudiksvalls stad
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2015
Inga Blennå
 Sandficka på Sofiedals griftegård
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:05
Gretes i Mora

Antikvarisk medverkan vid grundarbeten, timmerlagningar, fönsterrenovering och omläggning av tegeltak på äldre ladugårdsbyggnad samt fönsterrenovering i huvudbyggnad
Gretes
Mora 6:2
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Gävleborgs län
2009–2013
Daniel Olsson
Slutrapport
Lst. Dnr: 434-376-09 och 434-301-10
Ärendet avser: Byggnadsvårdsbidrag
 Antikvarisk medverkan vid grundarbeten, timmerlagningar, fönsterrenovering och omläggning av tegeltak på äldre ladugårdsbyggnad samt fönsterrenovering i huvudbyggnad
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:03
Hallen i Idenor

Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning
Hallen 1:1 och 2:2
RAÄ 34:1 och 35:1-2
Idenors socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2015
Inga Blennå
 Hallen i Idenor​

Rapporter 2015


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:16
Dagrännan vid Norrboån

Arkeologisk slutundersökning
Norrbo prästgård 1:1
RAÄ 126
Norrbo socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2014
Inga Blennå
 Dagrännan vid Norrboån​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:06
Bålsön och Prästgrundet 

Byggnadsminnesutredning om fyra gemensamhetsägda byggnader i två fiskelägen
Bålsö 1:1, Skärgården 2:146 och 2:147
Rogsta socken och Söderhamns stad
Hudiksvalls och Söderhamns kommuner
Hälsingland
2012–2013
 Bålsön och Prästgrundet 
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:21
Planerade vägförstärkningar av väg 708, Bobygden

Särskild utredning, steg 2, i form av sökschaktsgrävning
Väg 708
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2014
Anders Altner
 Planerade vägförstärkningar av väg 708, Bobygden​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:19
Planerade vägförstärkningar av väg 771, Österstråsjö

Arkeologisk utredning, steg 1
Väg 771
RAÄ 14:1-2
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2014
Anders Altner
 Planerade vägförstärkningar av väg 771, Österstråsjö​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:18
Norrboån – bron mellan då och nu

Arkeologisk förundersökning
Gammelsträng 8:1, Norrbobyn 4:8, Norrbo Prästgård 1:1 och 1:8, Vedmyra 7:12
Norrbo socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2013
Inga Blennå
Katarina Eriksson
 Norrboån – bron mellan då och nu​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:16
Välstakastalen

Arkeologisk medverkan vid restaurering
Välsta 3:13
RAÄ 98:1
Rogsta socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2013
Inga Blennå
 Välstakastalen​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:05
"Norr på gårn" vid Tômtens i Tjärna 

Antikvarisk medverkan i samband med renovering av parstuga
Tjärna 2:1
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2008–2009
Daniel Olsson
 "Norr på gårn" vid Tômtens i Tjärna ​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:03
Delsbo kyrkas gravkapell 

Antikvarisk medverkan i samband med byte av spåntak
Delsbo kyrka
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2010
Daniel Olsson
 Delsbo kyrkas gravkapell ​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:25 
Stormfälldskog på Trogstaboplatsen i Forsa 

Dokumentation av stormskador och antikvarisk medverkan vid återställning
RAÄ 71
Trogsta 1:8
Forsa socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2012
Leif Andersson
Inga Blennå  
 Stormfälldskog på Trogstaboplatsen i Forsa 
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:19
Ullsättersleden 

Arkeologisk utredning
Tunbyn 3:1, Ullsätter 2:16, Ullsätter 2:29
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2012 
Leif Andersson 
 Ullsättersleden ​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:16
Röset i Lönnånger 

Särskild undersökning
RAÄ 63:1
Rogsta socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2012
Inga Blennå 
 Röset i Lönnånger ​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:11
Bjuråkers kyrkas klockstapel

Antikvarisk medverkan vid renovering av spånklädda ytor
Bjuråkers kyrka
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2010
Daniel Olsson
 Bjuråkers kyrkas klockstapel
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:10
Enångers nya kyrka

Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp
Enångers nya kyrka
Enångers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2009-2010
Daniel Olsson
 Enångers nya kyrka​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:09
Hälsingtunas kyrkas trappa och ramp

Antikvarisk medverkan vid ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp vid huvudentré
Hälsingtuna kyrka
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland 2
008-2009
Daniel Olsson
 Hälsingtunas kyrkas trappa och ramp​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:03
Medeltida stockbåtar i Långmyrsjön

Arkeologisk dokumentation
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2011
Harry Alopaeus och Bo Ulfhielm
 Medeltida stockbåtar i Långmyrsjön​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2010:01
Lämningar från stenåldern i Hallboviken

Arkeologisk förundersökning och särskild utredning inför ny vattentäkt
Högs socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2009
Maria Björck och Inga Blennå
 Lämningar från stenåldern i Hallboviken​

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2008:02

Lämningar i vägen för E4
Arkeologiska förundersökningar och undersökningar
Enångers, Njutångers, Forsa och Hälsingtuna socknar
Hälsingland
2007
Katarina Eriksson
 Lämningar i vägen för E4​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:06
Markanvändning under tusen år

Arkeologiska förundersökningar
Inför nya E4:an sträckan Enånger–Hudiksvall
Mo 3:28, Sörrå 4:3, 6:1, Håsta 3:24
RAÄ 140 m.fl.
Hälsingtuna socken
Hälsingland
2004
Katarina Eriksson
 Markanvändning under tusen år​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:05
Äldre järnålder i Sörrå

Arkeologiska förundersökningar
Inför nya E4:an sträckan Enånger–Hudiksvall
Båtsmanstorp 1:1, Sörrå S S:2, 4:3, 4:15, 4:16, 6:1
RAÄ 122 och 126
Hälsingtuna socken
Hälsingland
2004
Katarina Eriksson
 Äldre järnålder i Sörrå​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:04
Vässingmyran

Två neolitiska kustboplatser
Arkeologisk förundersökning
Inför nya E4:an sträckan Enånger–Hudiksvall
Sörrå 1:6 och 6:2
RAÄ 345
Hälsingtuna socken
Hälsingland
2004
Maria Björck
 Vässingmyran​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:03
Måsta, Rislycke och Vithällan

Tre neolitiska kustboplatser
Arkeologiska förundersökningar
Inför nya E4:an stäckan Enånger–Hudiksvall
Finnflo 1:3, 11:1, Håsta 4:12 och Måsta 6:1
RAÄ 290
Hälsingtuna socken
Hälsingland
2004
Maria Björck
 Måsta, Rislycke och Vithällan​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:11
Högs kyrka

Antikvarisk kontroll vid takomläggning och åtgärder på klockstapel
Högs kyrka
Högs socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2000–2001
Anna Lindgren, Elsa Röing
 Högs kyrka​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 1999:02
Vedmora - En gropkeramisk boplats

Arkeologisk undersökning
RAÄ 145
Enånger socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
1996
Maria Björcle och Niclas Björck. Osteologisle del av Carina Olson
 Vedmora - En gropkeramisk boplats
 Vedmora - En gropkeramisk boplats Bilagor