Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Nordanstigs kommun

Innehåll

Länsmuseets publicerade rapporter

Socknar: Bergsjö, Gnarp, Harmånger, Hassela, Ilsbo och Jättendal.

2024:19 Storhässjan på Ersk-Mats i Hassela

Antikvarisk medverkan vid rekonstruktion

 

Lindsjön 1:13

Hassela socken

Nordanstigs kommun

Gävleborgs län

2023
Daniel Olsson
Storhässjan på Ersk-Mats i Hassela

2020:15 En husgrund vid östra Kölsjön i Hassela finnmark

Arkeologisk undersökning
Kölsjön 2:12
L2018:1541
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2020
Inga Blennå
med bidrag av Gunvor Gustafson
En husgrund vid östra Kölsjön i Hassela finnmark

2020:07 Ny E4 genom Nordanstig
– mellan Kongberget och Gnarp

Arkeologisk utredning steg 1 och 2
Harmångers, Jättendals och Gnarps socknar
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2018 och 2019
Maria Björck, Inga Blennå och Niclas Björck
Ny E4 genom Nordanstig

2020:03 Boplatser vid Skarvtjärn i Harmånger

Arkeologisk efterundersökning
Stocka 1:10 och 4:10
RAÄ 110:1 (L1951:7035), RAÄ 146:1 (L1951:7084) och RAÄ 147:1 (L1951:6520)
Harmångers socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2020
Inga Blennå
Boplatser vid Skarvtjärn i Harmånger

2018:05 Tre lador vid Ersk-Mats

Antikvarisk medverkan vid renovering av tre lador
Lindsjön 1:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län
2017
Daniel Olsson
Tre lador vid Ersk-Mats

2017:12 Busshållplatser i Bergsjö

Arkeologisk förundersökning
Bergvik 3:2, 4:1
RAÄ 24:1-4, 21:7
Bergsjö socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
Busshållplatser i Bergsjö

2017:04 Vagnslider, härbre, bastu, stall och ”Yst på gården” vid Ersk-Mats

Antikvarisk medverkan vid renovering av grundläggning, timmer- och träkonstruktioner samt omläggning av yttertak
Lindsjön 1:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län
2016
Daniel Olsson
Vagnslider, härbre, bastu, stall och ”Yst på gården” vid Ersk-Mats

2016:13 Jättendals kyrkas ombyggnad

Antikvarisk medverkan vid ombyggnad av kyrkorum, uppförande av läktartrappa
samt installation av bergvärmeanläggning
Jättendals kyrka
Jättendals socken
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län
2009
Daniel Olsson
Jättendals kyrkas ombyggnad

2016:01 Ny E4, söder om Harmånger

Arkeologisk utredning etapp 2
Vattrång 3:6, Vattrång 18:1 och Bringsta 2:1
Harmångers socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2015
Maria Björck
Ny E4, söder om Harmånger​

2015:22 Sommarladugården vid Ersk-Mats

Antikvarisk medverkan vid renovering av grund, golv och tak
Lindsjön 1:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län
2015
Daniel Olsson
Sommarladugården vid Ersk-Mats

2015:21 Stormskador vid Ersk-Mats

Antikvarisk medverkan vid renovering av stallets yttertak, ladugårdskomplexets port, fönster
på bostadshusen samt återuppförande av källarsvale
Lindsjön 1:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län
2014
Daniel Olsson
Stormskador vid Ersk-Mats

2015:19 Ny E4 genom Harmånger

Sträckan Kongberget–Vimmerå
Särskild arkeologisk utredning
Harmångers socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2015
Maria Björck och Inga Blennå
Ny E4 genom Harmånger

2015:18 Vattenverket vid Ersk-Mats

Antikvarisk medverkan vid renovering
Lindsjön 1:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län
2010–2011
Daniel Olsson
Vattenverket vid Ersk-Mats

2015:17 Ladugårdskomplexet vid Ersk-Mats

Antikvarisk medverkan vid renovering
Lindsjön 1:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län
2009–2010
Daniel Olsson
Ladugårdskomplexet vid Ersk-Mats

2015:11 Teknikhus och mast i byn Ås

Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning
Gnarps-Berge 3:10
RAÄ 37
Gnarps socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2015
Inga Blennå
Teknikhus och mast i byn Ås​

2013:15 Arkeologin på Holm

Arkeologiska undersökningar
RAÄ 162
Harmångers socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2013
Katarina Eriksson
Arkeologin på Holm​

2013:14 Ledningsdragning för jordkabel i Bergsjö

Arkeologisk förundersökning
Bergsjö-Berge 2:13
RAÄ 217:1-2
Bergsjö socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2013
Anders Altner
Ledningsdragning för jordkabel i Bergsjö​

2012:24 Bodsjöån

Arkeologisk utredning
Kölsjön 2:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2012
Leif Andersson
Bodsjöån ​

2012:07 Bergsjö kyrka och stigport

Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering
Bergsjö kyrka
Bergsjö socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2009-2010
Daniel Olsson
Bergsjö kyrka och stigport​

2007:03 Gran – en ö i Gnarps socken

Arkeologisk inventering
Gran 1:1
Gnarps socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2007
Inga Blennå
Gran – en ö i Gnarps socken​