Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Fredag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Fredag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Söderhamns kommun

Innehåll

Länsmuseets publicerade rapporter

Socknar: Mo, Norrala, Skog, Söderala och Trönö samt Söderhamns stad.

2023:29 Lämningar från 1700-och 1800-talet i Strykjärnsparken

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

L1950:3802

Köpmanstaden 2:21, Strykjärnsparken

Söderhamns stad och kommun
Hälsingland

Frida Löjdström
Lämningar från 1700-och 1800-talet i Strykjärnsparken

2022:31 Hunden 1

Antikvarisk medverkan vid omläggning av plåttak
Hunden 1
BM 69
Söderhamns stad och kommun
Gävleborgs län
2021–2022
Ulrika Olsson
Hunden 1

2022:18 Prästgrundets bagarstuga

Antikvarisk medverkan vid ommurning av bakugn och skorsten
Skärgården 2:146
Söderhamns stad
Söderhamns kommun
Gävleborgs län
2022
Daniel Olsson
Prästgrundets bagarstuga

2022:16 Storken 1

Antikvarisk förundersökning
Storken 1
Söderhamns stad och kommun
Gävleborgs län
2022
Ulrika Olsson
Storken 1

2022:02 Schaktningsövervakning vid Oxtorgsgatan i Söderhamn

Arkeologisk undersökning
L1950:3802
Köpmanstaden 2:2 och Väster 2:1
Söderhamns stad och kommun
Hälsingland
Frida Löjdström
Schaktningsövervakning vid Oxtorgsgatan i Söderhamn

2021:12 Schaktningsövervakning vid Brädgårdsgatan i Söderhamn

Arkeologisk undersökning
L1950:3802
Väster 2:1
Söderhamns stad och kommun
Gävleborgs län
Anders Altner
 Schaktningsövervakning vid Brädgårdsgatan i Söderhamn

2021:11 Schaktningsövervakning vid Apoteksgatan i Söderhamn

Arkeologisk undersökning
L1950:3802
Köpmanstaden 2:2
Söderhamns stad och kommun
Gävleborgs län
Anders Altner
 Schaktningsövervakning vid Apoteksgatan i Söderhamn

2021:06 Gevärsfaktoriet i Söderhamn

Antikvarisk medverkan vid exteriör renovering
Faktoriet 1
Söderhamns stad och kommun
BM 4
Gävleborgs län
2020
Ulrika Olsson
 Gevärsfaktoriet i Söderhamn

2020:10 Elefanten 2

Byggnadshistorisk genomgång
Söderhamns stad och kommun
Gävleborgs län
2020
Ulrika Olsson
Elefanten 2

2019:15 Förrådsbyggnad vid Pantern 6

Antikvarisk medverkan vid återuppförande av förråd
Odd Fellow
Pantern 6
Söderhamns stad och kommun
BM 71
Gävleborgs län
2019
Ulrika Olsson
Förrådsbyggnad vid Pantern 6

2019:06 Söderhamns rådhus

Antikvarisk medverkan, åtgärder på balkong, mur, puts och plåt
Rådhuset 1
Söderhamns stad och kommun
Gävleborgs län
2018
Ulrika Olsson
Söderhamns rådhus

2019:05 Söderhamns station

Antikvarisk medverkan vid mur- och putsarbeten
Öster 3:3
Söderhamns stad och kommun
Gävleborgs län
2018
Ulrika Olsson
Söderhamns station

2019:02 Pantern 6

Antikvarisk medverkan vid omläggning av södra takfallen
Pantern 6
Söderhamns stad och kommun
Gävleborgs län
2018
Ulrika Olsson
Pantern 6

2018:09 Kabeldragning i Norrala

Arkeologisk undersökning
Ale 1:23, Fors 1:3
RAÄ 4:1-3 och 31:1
Norrala socken
Söderhamns kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
Kabeldragning i Norrala

2018:08 Boplats Solberg i Norrala

Arkeologisk efterundersökning
Åkre 1:4
RAÄ 182
Norrala socken
Söderhamns kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
Boplats Solberg i Norrala

2016:09 Inventering i Skogs socken

Skogs socken
Söderhamns kommun
Hälsingland
2015
Bo Ulfhielm
Maria Björck
Inventering i Skogs socken

2015:25 Prästgrundets kapell

Antikvarisk medverkan vid renovering av klockstapel och fasad samt ommålning
Skärgården 2:146
Söderhamns stad
Söderhamns kommun
Gävleborgs län
2015
Daniel Olsson
Slutrapport
Lst. Dnr: 434-972-15
Prästgrundets kapell​

2014:08 Medeltid vid Vågbro kyrka

Arkeologiska förundersökningar
inför ny gång- och cykelväg mellan Vågbro och Borg
Borg 1:10, 1:35, 1:45, 5:3, 5:5, Haga 2:29, Vågbro 3:1, 13:1
RAÄ 47, 88, 149, 155
Norrala socken
Söderhamns kommun
Hälsingland
2014
Inga Blennå
Medeltid vid Vågbro kyrka​

2012:22 Vindkraftparken Ljusne/Vallvik

Arkeologisk utredning
Sörljusne 1:1
Söderala socken
Söderhamns kommun
Hälsingland
2012
Maria Björck
Vindkraftparken Ljusne/Vallvik ​

2012:17 Vindkraft Ödmården

Arkeologisk förstudie
Skog och Söderala socknar
Söderhamns kommun
Hälsingland
2012
Bo Ulfhielm
Vindkraft Ödmården ​

2012:15 Söderhamns sjukhus

Dokumentation inför rivning
Söderhamns sjukhusområde
Söderhamn
Hälsingland
2012
Ulrika Olsson
Söderhamns sjukhus

2006:05 Fem sågverk i Sandarne

En förstudie kring kulturmiljön i Källskär, Sandvik, Lervik, Långrör och Åsbacka
Sandarne
Söderhamns stad
Söderhamns kommun
Hälsingland
2006
Johannes Kruusi, Bo Ulfhielm
Fem sågverk i Sandarne​

2005:08 Skogs kyrka

Antikvarisk kontroll vid exteriöra åtgärder
Skogs socken
Hälsingland
2002–2003
Lena Boox
Skogs kyrka​

2004:01 Måndagsbäcken – En neolitisk boplats

Arkeologisk undersökning
RAÄ 177
Norrala socken
Hälsingland
1996, Bo Ulfhielm
Måndagsbäcken – En neolitisk boplats