Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Fredag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Fredag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Hudiksvalls kommun

Innehåll

Länsmuseets publicerade rapporter

Socknar: Bjuråker, Delsbo, Enånger, Forsa, Hälsingtuna, Hög, Idenor, Nianfors, Njutånger, Norrbo och Rogsta samt Hudiksvalls stad.

2024:15 Trossboden i Rolfsta

Antikvarisk medverkan vid renovering

 

Rofsta samfällighet

Forsa socken

Hudiksvalls kommun

Gävleborgs län

2022

Daniel Olsson

Trossboden i Rolfsta

2023:36 Järnålder och historisk tid i Västanåker

Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte

 

Del av fastigheten Högs-Holm 1:7 L1950:6601 2023:7257 m.fl.

Hög socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
Kerstin Westrin

Järnålder ovh historisk tid i Västanåker

2023:35 En blästbrukslämning i Tolsta

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

Tolsta 4:1, 4:5, S:5 och Tuna-Vi 6:10

L2023:763
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
Frida Löjdström
En blästbrukslämning i Tolsta

2023:17 Lingarö

Arkeologisk utredning

Lingarö 2:4, 3:19 och 3:5
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
Maria Björck

Lingarö

2022:33 Stenålder och sentida jordbrukslämningar

Arkeologisk utredning Del av fastigheten Bäck 3:20 Forsa socken Hudiksvalls kommun Hälsingland Kerstin Westrin Stenålder och sentida jordbrukslämningar

2022:26 Schaktningsövervakning vid fyra fornlämningar i Forsa socken

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Utnäs 2:1, Klångsta1:3, Utnäs 4:1 m.fl. Forsa socken Hudiksvalls kommun Hälsingland Kerstin Westrin Schaktningsövervakning vid fyra fornlämningar i Forsa socken

2022:25 Två fiskelägen på yttre Bergön

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L1951:7498 och L1951:8336 Del av Frölland S:1, Fiskehamn 1:12 samt Fiskehamn 1:1 Rogsta socken Hudiksvalls kommun Hälsingland Kerstin Westrin Två fiskelägen på yttre Bergön

2022:21 Röjningsrösen och hägnad i Stenberg

Arkeologisk undersökning L2021:2860 och L2021:2861 Del av fastigheterna Östanbäck 56:3, Idenor-Åkre 1:17, 1:44, 1:45 samt 1:46 Idenors socken Hudiksvalls kommun Hälsingland Kerstin Westrin Röjningsrösen och hägnad i Stenberg

2022:14 Fyra byggnader i Iggesund

Dokumentation inför rivningshot Iggesund 14:1 Njutångers socken Hudiksvalls kommun Gävleborgs län 2022 Daniel Olsson, Ulrika Olsson Fyra byggnader i Iggesund

2022:07 Kabeldragning i Hälsingtuna och Högs socken

RAÄ 39:1, 37:1, 48:1 m.fl., Hälsingtuna socken & RAÄ 88:1, 63:1–3, 24:1–4 m.fl., Hög socken Hudiksvalls kommun Hälsingland Frida Löjdström Kabeldragning i Hälsingtuna och Högs socken

2022:05 Spår efter äldre järnåldern i Hede

Arkeologisk schaktningsövervakning
Hede 1:12, 1:13, 2:16, 5:3 och 5:4
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
Frida Löjdström
Spår efter äldre järnåldern i Hede

2022:04 Norrbo kyrkogård

Kulturhistorisk inventering Norrbo kyrkogård Norrbo socken Hudiksvalls kommun Gävleborgs län 2020–2021 Daniel Olsson Norrbo kyrkogård

2022:03 Delsbo kyrkogård

Kulturhistorisk inventering Delsbo kyrkogård Delsbo socken Hudiksvalls kommun Gävleborgs län 2020–2021 Daniel Olsson Delsbo kyrkogård

2021:24 Rika gravfynd och slagen kvarts i Åsbo

Arkeologisk undersökning L2021:1150, L2021:467 Gåcksäter 1:13 Högs socken Hudiksvalls kommun Hälsingland Kerstin Westrin Rika gravfynd och slagen kvarts i Åsbo Bilagor till Rika gravfynd och slagen kvarts i Åsbo

2021:21 Inventering längs planerad gång- och cykelväg

Arkeologisk utredning
Hudiksvall Idenors-Vi 1:20, 1:22 m.fl. Iggesund 14:1,14:140, 20:1
Sund 1:12, 3:1, 3:6, Tuna-Hamre 1:6, 1:39 m.fl. Överberge 1:4
Njutångers och Idenors socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
Frida Löjdström
Bilagor till Rika gravfynd och slagen kvarts i Åsbo

Inventering längs planerad gång- och cykelväg

2021:17 Stenberg Idenor

Arkeologisk utredning
L2020:9559, L2020:9560, L2020:9561, L2020:9562, L2021:2859, L2021:2860, L2021:2861
Idenor-Åkre 1:17, 1:44, 1:45, 1:46, 1:47
Idenors socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
Inga Blennå
Stenberg Idenor

2021:14 Södra infarten Hudiksvall

Arkeologisk utredning, steg 1
Finnflo 11:1, Håsta, 3:24, 4:10, 4:11, 4:12 m.fl.
Tuna-Björka 1:27, 1:6 m.fl. Sörrå 2:1, 3:4, 4:2 m.fl.
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
Maria Björck och Inga Blennå
Södra infarten Hudiksvall

2020:06 Hästholmens fornlämningar

Arkeologisk dokumentation
Rogsta socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2020
Inga Blennå
Hästholmens fornlämningar

2019:03 Sjögatan Hudiksvalls hamn

Arkeologisk schaktningsövervakning
Rådhuset 2:1, 2:3, 2:4; Strand 3:4; Fiskarstan 4:1
RAÄ 1:1
Hudiksvalls stad
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2018
Inga Blennå
Sjögatan Hudiksvalls hamn

2018:32 Vraket vid Kattvikskajen

Arkeologisk schaktningsövervakning
Hudiksvall 1:1
Hudiksvalls stad
Hudiksvalls Kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
Mikael Fredholm
Jim Hansson
Bo Ulfhielm
Vraket vid Kattvikskajen

2018:18 Planområde Håstaäng

Arkeologisk utredning
Håsta 3:24 och 3:202
RAÄ 137:1
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
Planområde Håstaäng

2018:13 Busshållplats Västerrå

Arkeologisk förundersökning
Västerrå 3:6
RAÄ 36:1
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
Busshållplats Västerrå

2018:11 Delsbo kyrkogårds omgärdning

Antikvarisk medverkan vid renovering och återuppsättning av granitsockel och gjutjärnsstaket, byte av trädkrans och installation av nya belysningsarmaturer
Delsbo kyrkogård
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Gävleborgs län
2016–2017
Daniel Olsson
Delsbo kyrkogårds omgärdning

2018:04 Norrbo kyrkas torn och långhustak

Antikvarisk medverkan vid omputsning av tornets fasader
samt målning av tornhuv, lanternin och långhustak
Norrbo kyrka
Norrbo socken
Hudiksvalls kommun
Gävleborgs län
2016–2017
Daniel Olsson
Norrbo kyrkas torn och långhustak

2017:21 Oppigårn i Hillsta

Antikvarisk medverkan vid restaurering av tapeter och målade ytskikt i gammelbyggningen
Oppigårn
Hillsta 1:1
Forsa socken
Hudiksvalls kommun
Gävleborgs län
2011
Daniel Olsson
Oppigårn i Hillsta

2017:20 Jakobs kyrkas nya torntak

Antikvarisk medverkan vid byte av kopparplåt på kyrkans tornhuv
samt avfärgning av kyrktornets fasader
Hudiksvalls stad
Hudiksvalls kommun
Gävleborgs län
2009–2010
Daniel Olsson
Jakobs kyrkas nya torntak

2017:19 Kolningsgrop vid Medskog

Arkeologisk undersökning
Mo 3:28
RAÄ 573 och 574
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
Kolningsgrop vid Medskog

2017:17 Stenåldersboplats vid Medskog

Arkeologisk förundersökning
Mo 3:28
RAÄ 575
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
Stenåldersboplats vid Medskog

2017:08 Bron över Välstabäcken

Kulturhistorisk dokumentation
Välsta 1:34
Rogsta socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
Bron över Välstabäcken

2017:05 Lumpå kvarn i Delsbo

Antikvarisk medverkan vid renovering av yttertak
Lumpå kvarn 1:1
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Gävleborgs län
2015–2016
Daniel Olsson
Lumpå kvarn i Delsbo

2017:03 Trafikplats Medskog

Arkeologisk utredning
Mo 3:28, Finnflo 11:1, Måsta 3:3, Håsta 3:7, Sörrå 4:2, 4:3,
4:5, 4:14, 7:1, 14:1, Tuna-Björka 1:13
RAÄ 415, 419, 510, 512, 546, 552
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2016
Inga Blennå
Trafikplats Medskog

2017:01 Bjuråkers kyrkas fasadrenovering

Antikvarisk medverkan vid renovering av kyrkobyggnadens putsade fasader
Bjuråkers kyrka
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2012–2013
Daniel Olsson
Bjuråkers kyrkas fasadrenovering

2016:21 Delsbo kyrkas isolerglasrutor

Antikvarisk medverkan vid montage av isolerglasrutor i kyrkorum och sakristia i Delsbo kyrka
Delsbo kyrka
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2013
Daniel Olsson
Delsbo kyrkas isolerglasrutor

2016:20 Bjuråkers kyrkogård

Kulturhistorisk inventering
Bjuråkers kyrkogård
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2014–2015
Daniel Olsson
Bjuråkers kyrkogård

2016:17 Makt och kultur i Hög

Arkeologisk undersökning
Hög S, S:14, 1:4 och 2:1
Högs Annexhemman 1:1
Hällsätter 1:13
Kungsgården 1:3 och 2:3
RAÄ 47, 48, 49, 52, 57, 116, 117, 315, 316, 317 och 318
Högs socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2011-2012
Inga Blennå & Katarina Eriksson
Makt och kultur i Hög

2016:15 Vägförstärkning av väg 177 Österstråsjö

Arkeologisk utredning, steg 2 och arkeologisk undersökning
Österstråsjö 12:2 och 29:5
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2015
Maria Björck
Vägförstärkning av väg 177 Österstråsjö

2016:14 Tillbyggnad inom Sofiedals griftegård

Arkeologisk förundersökning
Sofiedal 8:19
RAÄ 23:1
Hudiksvalls stad
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2016
Inga Blennå
Tillbyggnad inom Sofiedals griftegård

2016:11 Sandficka på Sofiedals griftegård

Arkeologisk förundersökning
Sofiedal 8:19
RAÄ 23:1
Hudiksvalls stad
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2015
Inga Blennå
Sandficka på Sofiedals griftegård

2016:05 Gretes i Mora

Antikvarisk medverkan vid grundarbeten, timmerlagningar, fönsterrenovering och omläggning av tegeltak på äldre ladugårdsbyggnad samt fönsterrenovering i huvudbyggnad
Gretes
Mora 6:2
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Gävleborgs län
2009–2013
Daniel Olsson
Slutrapport
Lst. Dnr: 434-376-09 och 434-301-10
Ärendet avser: Byggnadsvårdsbidrag
 Gretes i Mora

2016:03 Hallen i Idenor

Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning
Hallen 1:1 och 2:2
RAÄ 34:1 och 35:1-2
Idenors socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2015
Inga Blennå
Hallen i Idenor​

2015:16 Dragrännan vid Norrboån

Arkeologisk slutundersökning
Norrbo prästgård 1:1
RAÄ 126
Norrbo socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2014
Inga Blennå
Dragrännan vid Norrboån

2015:06 Bålsön och Prästgrundet

Byggnadsminnesutredning om fyra gemensamhetsägda byggnader i två fiskelägen
Bålsö 1:1, Skärgården 2:146 och 2:147
Rogsta socken och Söderhamns stad
Hudiksvalls och Söderhamns kommuner
Hälsingland
2012–2013
Bålsön och Prästgrundet

2014:21 Planerade vägförstärkningar av väg 708, Bobygden

Särskild utredning, steg 2, i form av sökschaktsgrävning
Väg 708
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2014
Anders Altner
Planerade vägförstärkningar av väg 708, Bobygden​

2014:19 Planerade vägförstärkningar av väg 771, Österstråsjö

Arkeologisk utredning, steg 1
Väg 771
RAÄ 14:1-2
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2014
Anders Altner
Planerade vägförstärkningar av väg 771, Österstråsjö

2014:18 Norrboån – bron mellan då och nu

Arkeologisk förundersökning
Gammelsträng 8:1, Norrbobyn 4:8, Norrbo Prästgård 1:1 och 1:8, Vedmyra 7:12
Norrbo socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2013
Inga Blennå
Katarina Eriksson

Norrboån – bron mellan då och nu​​

2014:16 Välstakastalen

Arkeologisk medverkan vid restaurering
Välsta 3:13
RAÄ 98:1
Rogsta socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2013
Inga Blennå
Välstakastalen​

2014:05 ”Norr på gårn” vid Tômtens i Tjärna

Antikvarisk medverkan i samband med renovering av parstuga
Tjärna 2:1
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2008–2009
Daniel Olsson
”Norr på gårn” vid Tômtens i Tjärna ​

2014:03 Delsbo kyrkas gravkapell

Antikvarisk medverkan i samband med byte av spåntak
Delsbo kyrka
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2010
Daniel Olsson
Delsbo kyrkas gravkapell ​

2012:25 Stormfälldskog på Trogstaboplatsen i Forsa

Dokumentation av stormskador och antikvarisk medverkan vid återställning
RAÄ 71
Trogsta 1:8
Forsa socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2012
Leif Andersson
Inga Blennå

2012:19 Ullsättersleden

Arkeologisk utredning
Tunbyn 3:1, Ullsätter 2:16, Ullsätter 2:29
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2012
Leif Andersson
Ullsättersleden ​

2012:16 Röset i Lönnånger

Särskild undersökning
RAÄ 63:1
Rogsta socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2012
Inga Blennå
Röset i Lönnånger ​

2012:11 Bjuråkers kyrkas klockstapel

Antikvarisk medverkan vid renovering av spånklädda ytor Bjuråkers kyrka Bjuråkers socken Hudiksvalls kommun Hälsingland 2010 Daniel Olsson

2012:10 Enångers nya kyrka

Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Enångers nya kyrka Enångers socken Hudiksvalls kommun Hälsingland 2009-2010 Daniel Olsson Enångers nya kyrka​

2012:09 Hälsingtunas kyrkas trappa och ramp

Antikvarisk medverkan vid ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp vid huvudentré Hälsingtuna kyrka Hälsingtuna socken Hudiksvalls kommun Hälsingland 2 008-2009 Daniel Olsson Hälsingtunas kyrkas trappa och ramp​

2011:03 Medeltida stockbåtar i Långmyrsjön

Arkeologisk dokumentation Bjuråkers socken Hudiksvalls kommun Hälsingland 2011 Harry Alopaeus och Bo Ulfhielm

2010:01 Lämningar från stenåldern i Hallboviken

Arkeologisk förundersökning och särskild utredning inför ny vattentäkt Högs socken Hudiksvalls kommun Hälsingland 2009 Maria Björck och Inga Blennå

2008:02 Lämningar i vägen för E4

Arkeologiska förundersökningar och undersökningar Enångers, Njutångers, Forsa och Hälsingtuna socknar Hälsingland 2007 Katarina Eriksson

2005:06 Markanvändning under tusen år

Arkeologiska förundersökningar Inför nya E4:an sträckan Enånger–Hudiksvall Mo 3:28, Sörrå 4:3, 6:1, Håsta 3:24 RAÄ 140 m.fl. Hälsingtuna socken Hälsingland 2004 Katarina Eriksson

2005:05 Äldre järnålder i Sörrå

Arkeologiska förundersökningar Inför nya E4:an sträckan Enånger–Hudiksvall Båtsmanstorp 1:1, Sörrå S S:2, 4:3, 4:15, 4:16, 6:1 RAÄ 122 och 126 Hälsingtuna socken Hälsingland 2004 Katarina Eriksson

2005:04 Vässingmyran

Två neolitiska kustboplatser Arkeologisk förundersökning Inför nya E4:an sträckan Enånger–Hudiksvall Sörrå 1:6 och 6:2 RAÄ 345 Hälsingtuna socken Hälsingland 2004 Maria Björck

2005:03 Måsta, Rislycke och Vithällan

Tre neolitiska kustboplatser Arkeologiska förundersökningar Inför nya E4:an stäckan Enånger–Hudiksvall Finnflo 1:3, 11:1, Håsta 4:12 och Måsta 6:1 RAÄ 290 Hälsingtuna socken Hälsingland 2004 Maria Björck

2004:11 Högs kyrka

Antikvarisk kontroll vid takomläggning och åtgärder på klockstapel Högs kyrka Högs socken Hudiksvalls kommun Hälsingland 2000–2001 Anna Lindgren, Elsa Röing

1999:02 Vedmora – En gropkeramisk boplats

Arkeologisk undersökning RAÄ 145 Enånger socken Hudiksvalls kommun Hälsingland 1996 Maria Björck och Niclas Björck. Osteologisk del av Carina Olson