Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Fredag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Fredag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Gävle kommun

Innehåll

Länsmuseets publicerade rapporter

Socknar: Hamrånge, Hedesunda, Hille och Valbo samt Gävle stad.

2024:14 Gräsrösen, odlingsröse med flera

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning samt inventering

 

Inom Skogmur 3:2 och del av backa 6:1

L2029:1352, L2019:1351, L1051:5624 m.fl.

Gävle stad och Valbo socken

Gävle kommunGästrikland

Kerstin Westrin

 

Gränsrösen, röjningsröse med flera

2024:12 En rustbädd i kvarteret Gefle Vapen

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

 

L1951:5633

Söder 14:5

Gävle stad

Gävle kommun

Gästrikland

Andreas Widerberg

En rustbädd i kvarteret Gefle Vapen

2024:11 Forsbacka herrgård

Antikvarisk medverkan vid renovering av den norra fasaden

 

Forsbacka herrgård

Forsbacka 20:9

Valbo socken

Gävle kommun

BM 60

Gävleborgs län

Ulrika Olsson

Forsbacka herrgård

2024:09 Kolningsgrop och stenålderslokaler i Stackbo

Arkeologisk undersökning och förundersökning inför fundament av kraftledningsstolpar

 

L2021:44, L2021:214, L1948:6371

Stackbo 1:34

Valbo socken

Gävle kommun

Gästrikland

Maria Björck

Kolningsgrop och stenålderslokaler i Stackbo

2024:09 Kolningsgrop och stenålderslokaler i Stackbo

Arkeologisk undersökning och förundersökning inför fundament av kraftledningsstolpar

 

L2021:44, L2021:214, L1948:6371

Stackbo 1:34

Valbo socken

Gävle kommun

Gästrikland

Maria Björck

Kolningsgrop och stenålderslokaler i Stackbo

2024:08 Spår efter 1600-talet i kvarteret Springer

Arkeologisk undersökning 

 

L1951_5633/RAÄ 51:1

Brynäs 9:3

Gävle stad

Gävle kommun

Gästrikland

Andreas Widerberg

Kvarteret Springer

2024:07 Betongbron i Axmar bruk

Antikvarisk medverkan vid renovering av betongbro

 

Axmar bruk

Axmar bruk 1:51

Hamrånge socken

Gävle kommun

Gävleborgs län

Ulrika Olsson

Betongbro i Axmar bruk

2024:04 En stenmur i kvarteret Stensalen

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

 

L1951:5633/RAÄ 51:1

Söder 4:4

Gävle stad

Gävle kommun

Gästrikland

Andreas Widerberg

En stenmur i kvarteret Stensalen

2024:03 Fornborgen Kittilberget

Arkeologisk delundersökning

 

Koffsta 1:7

RAÄ 29:1/L1951:6968

Hedesunda socken

Gävle kommun

Gästrikland

Maria Björck

Fornborgen Kittilberget

2024:02 Schaktningsövervakning på Nygatan

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

 

L1951:5633/RAÄ 51:1

Norr 2:1

Gävle stad

Gävle kommun

Gästrikland

Andreas Widerberg

Schaktningsövervakning på Nygatan

2023:37  Staffans kyrka

Antikvarisk medverkan vid renovering av kyrkogårdsmur, etapp 2023

 

Staffans kyrka
Brynäs 56:4
Gävle stad och kommun
Gävleborgs län

Ulrika Olsson

Staffans kyrka

2023:34 Fredriksskans

Arkeologisk utredning

 

Fredriksskans 2:1,15,1 och 17:1

Gävle stad och kommun 

Gävleborgs län 

Anna Hellgren 

Fredriksskans

2023:32 Tio gravstaket med tillhörande stensocklar etapp 2023

Antikvarisk medverkan vid renovering

 

Gamla kyrkogården i Gävle

Gävle stad och kommun

Gävleborgs län

Ulrika Olsson 

Tio gravstaket med tillhörande stensocklar etapp 2023

2023:31 Minnestavla vid Oscarsbron i Strömsbro

Antikvarisk medverkan vid renovering

 

L1951:4847/Gävle 30:1

Gävle stad och kommun

Gävleborgs län

Ulrika Olsson 

Minnestavla vid Oscarsbron i Strömsbro

2023:30 Röjningsrösen på Eksön 

Arkeologisk utredning utan KML beslut

Eskön 2:41

Hille socken

Gävle kommun

Gästrikland

Maria Björck

Röjningsrösen på Eskön

2023:28 Tio gravstaket med tillhörande stensocklar etapp 2022

Antikvarisk medverkan vid renovering 

Gamla kyrkogården i Gävle 

Gävle stad och kommun 

Gävleborgs län 

2023

Ulrika Olsson 

Tio gravstaket med tillhörande stensocklar etapp 2022

2023:27 Bönan

Arkeologisk utredning

Bönan, del av Norrlandet 3:1 och Bönan 1:1

Gävle stad

Gävle kommun 

Gästrikland

Anna Hellgren 

Bönan

2023:26 Arkeologisk utredning inför utvidgning av Skogskyrkogården i Gävle

Arkeologisk utredning

Del av fastigheterna Vall 11:1 och 11:2
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland

Kerstin Westrin

Arkeologisk utredning inför utvidgning av Skogskyrkogården i Gävle

2023:25 Elva gravstaket med tillhörande stensocklar etapp 2021

Antikvarisk medverkan vid renovering

Gamla kyrkogården i Gävle

Gävle stad och kommun
Gävleborgs län
2023

Ulrika Olsson

Elva gravstaket med tillhörande stensocklar etapp 2021

2023:22 Vi skyltar Gävles historia

Programbeskrivning 2022–2023 över kulturhistorisk skyltning i Gävle

Gävle kommun
Gästrikland
Gävleborgs län
2022–2023

Ulrika Olsson

Vi skyltar Gävles historia

2023:18 En stenåldersboplats på Ön

Arkeologisk utredning

Del av fastigheten Hedesunda-Ön 8:61

Hedesunda socken

Gävle kommun 

Gästrikland 

Kerstin Westrin

En stenåldersboplats på Ön

2023:16 GCM-väg mellan Överhärde och Forsbacka

Arkeologisk utredning

Del av Forsbacka 3:12, Överhärde 81:1 med flera

Valbo socken

Gävle kommun 

Gästrikland 

Kerstin Westrin

GCM-väg mellan Överhärde och Forsbacka

2023:14 Röjningsrösen i Margretehill

Arkeologisk utredning

Del av fastigheterna Forsbacka 3:12.1, 3:43.3, samt Forsbacka 3:44.1, 3:50.1 med flera

Valbo socken

Gävle kommun 

Gästrikland 

Kerstin Westrin

Röjningsrösen i Margretehill

2023:12 Staffans kyrkan

Antikvarisk medverkan vid installation av lyftbord i kortrappan

Stafans kyrka 

Brynäs 56:4

Gävle stad och kommun

Gävleborgs län

2022–2023

Ulrika Olsson

Staffans kyrka

2023:11 Hyttan i Axmar bruk

Antikvarisk medverkan vid exteriör renovering

Kulturreservatet Axmar bruk

Axmar bruk 1:51

Hamrånge socken

Gävle kommun

Gävleborgs län

2021–2022

Ulrika Olsson

Hyttan i Axmar bruk

2023:10 Röjningsrösen i Norra Åbyggeby

Arkeologisk förundersökning

L1948:7210, L1951:3532, L2023:398, L2023:400 och L2023:401

Norra Åbyggeby 3:56 och S:1

Hille socken 

Gävle kommun 

Gästrikland 

Gävleborgs län

Frida Löjdström

Röjningsrösen i Norra Åbyggeby

2023:09 Österheds kapell

Antikvarisk medverkan vid ombyggnad av dörrar

Österheds kapell

Hamrånge socken

Gävle kommun
Gävleborgs län

Ulrika Olsson

Österheds kapell

2023:08 Spår av 1700-talets fiskargårdar i kvarteret Springer

Arkeologisk schaktningsövervakning

L1951:5633

Brynäs 2:9 och 9:5 m.f.

Gävle kommun
Gästrikland

Frida Löjdström

Spår av 1700-talets fiskargårdar i kvarteret Springer

2023:02 Arkeologisk utredning vid Alborgen

Arkeologisk undersökning
Alborga 2:12
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
Frida Löjdström 
Arkeologisk utredning vid Alborgen

2022:32 Begravningar och järnframställning i Kungsbäck

Arkeologisk undersökning
RAÄ 535/L1948:8974 och 536/L1948:8976
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
Maria Björck och Svante Forenius
Begravningar och järnframställningar i Kungsbäck

2022:29 Järnframställning i Kungsbäck

Arkeologisk undersökning
RAÄ 534/L1948:7565
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
Maria Björck. Bidrag Svante Forenius
Järnframställning i Kungsbäck

2022:28 Staffans kyrka

Antikvarisk medverkan vid interiör renovering och omdaning samt vissa exteriöra arbeten
Staffans kyrka
Brynäs 56:4
Gävle stad och kommun
Gävleborgs län
2019–2022
Ulrika Olsson
Staffans kyrka

2022:27 Hamrånge kyrka

Antikvarisk medverkan vid inre renovering och omdaning
Hamrånge kyrka
Hamrånge socken
Gävle kommun
Gävleborgs län
2019–2020
Ulrika Olsson
Hamrånge kyrka

2022:23 Ersbo

Arkeologisk utredning
Hemlingby 19:120 och del av Andersberg 14:11, Hemlingby 23:143 med flera
Gävle stad och Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
Kerstin Westrin
Ersbo

2022:20 Forsbacka herrgård

Antikvarisk medverkan vid ombyggnation av fönster
Forsbacka herrgård
Forsbacka 20:9
Valbo socken
Gävle kommun
BM 60
Gävleborgs län
2021
Ulrika Olsson
Forsbacka herrgård

2022:19 Klockstapeln på Ålborg

Antikvarisk medverkan vid renovering
Forsbacka 3:12
Valbo socken
Gävle kommun
Gävleborgs län
2022
Ulrika Olsson
Klockstapeln på Ålborg

2022:15 Kraftledningsgata Valbo-Hanåsen

Arkeologisk utredning steg 1
Alborga 16:10, 18:1, Hanåsen 1:19, 1:24, 1:25, Hemlingby 72:1, Valbo-Backa 6:1, 6:20, 14:1, Åby 4:2, Överhärde 81:1
Valbo socken och Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
Frida Löjdström
Kraftledningsgata Valbo-Hanåsen

2022:11 En gropkeramisk boplats i Nybo

Arkeologisk delundersökning
L1950:5140
Markheden 4:18
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
Frida Löjdström och Maria Björck
En gropkeramisk boplats i Nybo

2022:10 Kvarteret Syndicus

Historisk utredning
Kvarteret Syndicus
Gävle stad och kommun
Gävleborgs län
2022
Ulrika Olsson
Kvarteret Syndicus

2022:08 Trädgårdsarkeologi i Axmar bruk 2021

Arkeologisk undersökning – forskningsgrävning vid Axmar bruk
Axmar bruk 1:51
Kulturreservatet Axmar bruk
Hamrånge 665/L1948:8500
Hamrånge socken
Gävle kommun
Gästrikland
Inga Blennå och Karin Lindeblad
Trädgårdsarkeologi i Axmar bruk 2021

2022:05 Magasinsområdet på Alderholmen

Uppdaterad inventering
Alderholmen
Gävle stad och kommun
Gävleborgs län
2021–2022
Ulrika Olsson
Magasinsområdet på Alderholmen

2022:01 Kvarteret Tornväktaren

Arkeologisk undersökning
L1951:5633
Norr 33:4
Kvarteret Tornväktaren
Gävle stad och kommun
Gästrikland
Frida Löjdström
Kvarteret Tornväktaren

2021:30 Mackmyra bruk

Antikvarisk medverkan vid renovering av plåttak på flygelbyggnad
Mackmyra 28:1
Gävle kommun
Valbo socken
BM 50
Gävleborgs län
Ulrika Olsson
Mackmyra bruk

2021:29 Schaktningsövervakningar på Alderholmen

Arkeologisk undersökning etapp 1 och 2
L1951:5633
Alderholmen
Gävle stad och kommun
Gävleborgs län
Anders Altner
Schaktningsövervakningar på Alderholmen 

2021:28 Schaktningsövervakning vid Smedjegatan i Gävle

Arkeologisk undersökning
L1951:5633
Söder 2:3
Gävle stad och kommun
Gävleborgs län
Anders Altner
Schaktningsövervakning vid Smedjegatan i Gävle

2021:27 Arkeologisk undersökning vid Rådhuset

Arkeologisk undersökning
L1951:5633
Norra Strandgatan
Gävle stad och kommun
Gävleborgs län
Anders Altner
Arkeologisk undersökning vid Rådhuset

2021:26 Heliga Trefaldighets kyrka

Historisk genomgång
Gävle stad och kommun
Gävleborgs län
Ulrika Olsson
Heliga Trefaldighets kyrka

 

2021:25 Schaktningsövervakning längs med delar av Kyrkogatan och Lilla Vattugränd

Arkeologisk undersökning
L1951:5633
Väster 2:1
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
Anders Altner
Schaktningsövervakning längs med delar av Kyrkogatan och Lilla Vattugränd

2021:19 Järnvägskorridor Gävle C – Gävle V

Arkeologisk utredning, steg 2
Tolvfors 2:2, 2:8 och Sätra 11:1
Gävle stad och kommun
Gästrikland
Gävleborgs län
Frida Löjdström
Järnvägskorridor Gävle C – Gävle V

2021:18 Schaktningsövervakning inom delar av Valbovägen vid Nybo

Arkeologisk undersökning
L1950:4110
Valbovägen
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
Anders Altner
Schaktningsövervakning inom delar av Valbovägen vid Nybo

2021:08 Trädgårdsarkeologi i Axmar bruk 2019–2020

Arkeologisk undersökning – forskningsgrävning vid Axmar bruk
Axmar bruk 1:51
Kulturreservatet Axmar bruk
Hamrånge 679
Hamrånge socken
Gävle kommun
Gästrikland
Inga Blennå och Karin Lindeblad
Trädgårdsarkeologi i Axmar bruk 2019–2020

2021:07 Järnframställning i Stackbo

Arkeologisk förundersökning L1950:4758 Båtmansrönningen 1:1 Valbo socken och Gävle kommun Gävleborgs län 2020 Anders Altner Järnframställning i Stackbo

2021:05 Kolningsanläggningar i Stackbo

Arkeologisk undersökning
L19485:5706, L1948:5707, L1948:5708, L1948:5709, L1948:5736, L1948:5759, L1948:5869, L1948:5891, L1948:5892, L1948:5910, L1948:5911, L1948:5914 och L2018:893
Valbo-Ön 5:3
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
2019
Anders Altner
Kolningsanläggningar i Stackbo

2021:03 Lars-Ors i Oppala

Antikvarisk medverkan vid fönsterrenovering
Oppala 5:42
BM 102
Hille socken
Gävle kommun
Gästrikland
2020
Ulrika Olsson
Lars-Ors i Oppal

2021:02 Elva gravstaket med tillhörande stensocklar

Antikvarisk medverkan vid renovering
Gamla kyrkogården i Gävle
Gävle stad och kommun
Gävleborgs län
2020
Ulrika Olsson
Elva gravstaket med tillhörande stensocklar

2021:01 Alderholmen i Gävle stad

Arkeologisk förundersökning
Alderholmen
Gävle stad och kommun
Gävleborgs län
2020
Anders Altner
Alderholmen i Gävle stad

2020:19 Schaktning vid Drottninggatan

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ 51:1
Gävle stad
Gävle kommunGästrikland
2019
Frida Löjdström & Anders Altner
Schaktning vid Drottninggatan

2020:17 Fyra grindstolpar vid Axmar bruk

Antikvarisk medverkan vid renovering av grindstolpar
Axmar bruk
Axmar 1:51
Hamrånge socken
Gävle kommun
Gävleborgs län
2020
Ulrika Olsson
Fyra grindstolpar vid Axmar bruk

2020:16 Arkeologisk utredning i norra Kungsbäck

Arkeologisk utredning
Kungsbäck 2:10 m. fl.
Gävle stad och kommun
Gävleborgs län
2020
Anders Altner
Arkeologisk utredning i norra Kungsbäck

2020:14 Grindar vid Axmar bruk

Antikvarisk medverkan vid renovering av grindar vid kontoret
Axmar bruk
Axmar 1:51
Hamrånge socken
Gävle kommun
Gävleborgs län
2020
Ulrika Olsson
Grindar vid Axmar bruk

2020:13 Forsbacka herrgård balkongpelare

Antikvarisk medverkan vid renovering av balkongpelare
Forsbacka herrgård
Forsbacka 20:9
Valbo socken
Gävle kommun
BM 60
Gävleborgs län
2020
Ulrika Olsson
Forsbacka herrgård balkongpelare

2020:12 Kulturmiljöutredning Tolvfors bruk

Gävle stad och kommun
Gävleborgs län
2020
Anders Altner, Sofia Hedén och Ulrika Olsson
Kulturmiljöutredning Tolvfors bruk

2020:11 Tio gravstaket med tillhörande stensocklar

Antikvarisk medverkan vid renovering
Gamla kyrkogården i Gävle
Gävle stad och kommun
Gävleborgs län
2019
Ulrika Olsson
Tio gravstaket med tillhörande stensocklar

2020:09 Logistikcentrum och nytt dubbelspår Gävle C – Gävle V

Arkeologisk utredning, steg 1
Lexe, Näringen, Gävle och Sätra
Gävle stad och kommun
Gävleborgs län
2019–2020
Anders Altner
Logistikcentrum och nytt dubbelspår Gävle C – Gävle V

2020:05 Forsbacka herrgård

Antikvarisk medverkan vid marmoreringsmålning i entréhallen
Forsbacka herrgård
Forsbacka 20:9
Valbo socken
Gävle kommun
BM 60
Gävleborgs län
2019
Ulrika Olsson
Forsbacka herrgård

2020:02 Vi skyltar Gävles historia!

Programbeskrivning 2020–2021 över kulturhistorisk skyltning i Gävle
Gävle kommun
Gästrikland
Gävleborgs län
2020
Ulrika Olsson
Vi skyltar Gävles historia!

2019:13 Labbis i Forsbacka

Antikvarisk medverkan vid tak- och fönsterrenovering
Labbis
Forsbacka 3:39
Valbo socken
Gävle kommun
Gävleborgs län
2019
Ulrika Olsson
Labbis i Forsbacka

2019:12 Schaktning vid Kyrkogatan

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ 51:1
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2019
Frida Löjdström
Schaktning vid Kyrkogatan

2019:08 Utredning vid Engesberg

Arkeologisk utredning
Norrlandet 3:1
Gävle stad och kommun
Gästrikland
2019
Frida Löjdström
Utredning vid Engesberg

2019:04 Rådhusesplanaden centrumhållplatsen

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Gävle stad 51:1
Gävle stad
Gävle Kommun
Gästrikland
2017
Bo Ulfhielm
Rådhusesplanaden centrumhållplatsen

2018:28 Strömsbro kyrka

Antikvarisk medverkan vid exteriör renovering
Strömsbro 34:1
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2018
Ulrika Olsson
Strömsbro kyrka

2018:24 Vi skyltar Gävles historia!

Programbeskrivning 2018-2019 över kulturhistorisk skyltning
Gävle
Gävle kommun
Gästrikland
Gävleborgs län
2018
Ulrika Olsson
Vi skyltar Gävles historia!

2018:20 Gravstaket med tillhörande stensocklar

Antikvarisk dokumentation av tolv renoverade gravstaket
Gamla kyrkogården i Gävle
Gävle stad och kommun
Gävleborgs län
2015
Ulrika Olsson
Gravstaket med tillhörande stensocklar

2018:19 F.d. Tingshuset

Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering av östra gaveln
F.d. Tingshuset
Väster 32:2
Kv Notarius 1
Gävle stad och kommun
Gävleborgs län
2018
Ulrika Olsson
F.d. Tingshuset

2018:16 Axmar bruksgata

Arkeologisk undersökning
Hamrånge 146:1
Hamrånge Socken
Gävle Kommun
Gästrikland
2017
Bo Ulfhielm
Axmar bruksgata

2018:15 En järnåldersmiljö i Kungsbäck

Arkeologisk utredning och förundersökning
Kungsbäck 2:10
Gävle stad och kommun
Gästrikland
2017
Maria Björck
En järnåldersmiljö i Kungsbäck

2018:14 Staffans kyrka

Antikvarisk medverkan vid yttre renovering
Staffans kyrka
Gävle stad och kommun
Gävleborgs län
2017
Ulrika Olsson
Staffans kyrka

2018:10 Nybo

En gropkeramisk boplats
Arkeologisk förundersökning
Fastighet Markheden 4:13
RAÄ 44:1, Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
2017
Maria Björck
Nybo

2018:06 Hedesunda kyrka

Antikvarisk medverkan vid yttre renovering
Hedesunda kyrka
Hedesunda socken
Gävle kommun
Gävleborgs län
2017
Ulrika Olsson
Hedesunda kyrka

2018:03 Orangeriet vid Forsbacka herrgård

Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster och dörr
Forsbacka 20:9
Valbo socken
Gävle kommun
Gävleborgs län
2017
Ulrika Olsson
Orangeriet vid Forsbacka herrgård

2018:02 Järnframställning i Kungsbäck

Arkeologiska utredningar och förundersökning
inför omlokalisering av Gavlefastigheter
Kungsbäck 2:10, 2:12 och 2:24
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2016 och 2017
Maria Björck
Järnframställning i Kungsbäck

2018:01 Fjärrkyla mellan Länsmuseet och Stadsbiblioteket

Schaktningsövervakning
RAÄ 51:1
Gävle stad
Gävle Kommun
Gästrikland
2016
Bo Ulfhielm
Fjärrkyla mellan Länsmuseet och Stadsbiblioteket

2017:16 Skogens ceremoniplats

Antikvarisk medverkan vid renovering av byggnad och anläggande av ceremoniplats
Skogskyrkogården
Gävle stad och kommun
Gävleborgs län
2017
Ulrika Olsson
Skogens ceremoniplats

2017:15 Börsplan 2016

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ 51:1
Gävle stad
Gävle Kommun
Gästrikland
2016
Bo Ulfhielm
Börsplan 2016

2017:14 Trafikcentral Kvarteret Storön – Piper

Arkeologisk förundersökning
RAÄ 51:1
Gävle stad
Gävle Kommun
Gästrikland
2017
Bo Ulfhielm
Trafikcentral Kvarteret Storön – Piper

2017:10 Frimurarhuset

Antikvarisk medverkan vid invändiga målnings- och konservatorsarbeten
Frimurarhuset
Norr 43:1
Gävle stad och kommun
Gävleborgs län
2017
Ulrika Olsson
Frimurarhuset

2017:06 Vattenproduktion i Johanneslöt

Arkeologisk utredning
Valbo Backa 6:15, 6:16, 6:4 och S:2
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
2017
Maria Björck
Vattenproduktion i Johanneslöt

2016:18 Fiberkabel förbi gravhög i Hemlingby

Arkeologisk förundersökning
252:1
Gävle stad
Hemlingby 19:1
Gävle kommun
Gästrikland
2016
Bo Ulfhielm
Fiberkabel förbi gravhög i Hemlingby

2016:16 Forsby VA-ledning

Arkeologisk utredning
Forsby 6:1, 9:6, Varva 4:7, 4:115, 4:37, 4:20, 3:13 & 3:155
Hille socken
Gävle kommun
Gästrikland
2016
Maria Björck
Forsby VA-ledning
Forsby VA-ledning

2016:10 Fjärrkyla 2015

Arkeologisk förundersökning
Raä 51:1
Gävle stad
Gävle Kommun
Gästrikland
2015
Bo Ulfhielm
Fjärrkyla 2015

2015:24 Bebyggelse och hantverk i Sätra

Rapportsammanställning av äldre arkeologisk undersökning
Gävle 2:1–3
Sätra 109:1
Gävle stad och kommun
Gästrikland
Anders Altner
Bebyggelse och hantverk i Sätra

2015:20 Badhus vid Sjövik

Antikvarisk medverkan vid renovering av stenkistor
Sjövik 2:1
Gävle stad
Gävle kommun
Gävleborgs län
2015
Ulrika Olsson
Badhus vid Sjövik

2015:14 Förråd i Nybo

Arkeologisk förundersökning
Nybo 2:2
RAÄ 31:2
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
2015
Inga Blennå
Förråd i Nybo

2015:13 Vretbacka

Särskild arkeologisk utredning
Strömsbro 7:1
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2015
Maria Björck
Vretbacka

2015:12 Leharen

Arkeologisk förundersökning
Limön 1:1
Gävle 228
Gävle kommun
Gästrikland
2013
Maria Björck
Leharen

2015:08 Leuvenius hage

Frivillig arkeologisk utredning
Fredrikskans 2:1
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2014
Maria Björck
Leuvenius hage

2015:05 Börsplan

Arkeologisk förundersökning
RAÄ 51:1
Gävle stad
Norr 2:1
Gävle kommun
Gästrikland
2013
Bo Ulfhielm
Börsplan

2015:04 Fjärrkyla, etapp 1 och 2

Arkeologisk förundersökning
RAÄ 51:1
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2014
Bo Ulfhielm och Anders Altner
Fjärrkyla, etapp 1 och 2

2015:03 Vatten- och avloppsledning i Utvalnäs

Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning
Utvalnäsvägen, Bönan 1:1
RAÄ 225:2
Gävle stad och kommun
Gästrikland
2014
Bo Ulfhielm och Anders Altner
Vatten- och avloppsledning i Utvalnäs

2014:20 Sätra koloniområde

Arkeologisk förundersökning i form av sökschaktsgrävning
Gävle RAÄ 2:1–3
Sätra 111:10
Gävle stad och kommun
Gästrikland
2014
Anders Altner
Sätra koloniområde​

2014:17 Östramaren

Våtmarksrestaurering på Eskön
Särskild arkeologisk utredning
RAÄ 211:1
Hille Socken
Gävle Kommun
Gästrikland
2014
Bo Ulfhielm
Östramaren​

2014:15 Nya bostäder i Persbacka

Särskild utredning
Varva 7:1 och 1:65
Hille socken
Gävle kommun
Gästrikland
2014
Maria Björck med bidrag av Anders Altner
Nya bostäder i Persbacka​

2014:14 Ledningsdragning för jordkabel i Häckelsäng

Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning
Häckelsäng 2:5, 3:1, 5:2
RAÄ 101, 103
Hamrånge socken
Gävle kommun
Gästrikland
2013
Anders Altner
Ledningsdragning för jordkabel i Häckelsäng​

2014:13 Kolningsgrop i Stackbo

Särskild undersökning
RAÄ 1107
Valbo-Ön 21:15
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
2013
Maria Björck
Kolningsgrop i Stackbo​

2014:11 Lämningar vid Mackmyravägen

Arkeologisk utredning och undersökning
Bäck 1:19, 5:7, 5:23, 29:1
Västbyggeby 1:6, 4:7, 5:5, 8:14
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
2013
Katarina Eriksson
Lämningar vid Mackmyravägen​

2014:10 Planerad nybyggnation av bostäder

Särskild arkeologisk utredning
Kungsbäck 2:10
Gävle stad och kommun
Gästrikland
2013
Anders Altner
Planerad nybyggnation av bostäder​

2014:09 Sätra gravfält och Gävle stadslager

Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning
Sätra 109:1, 111:10 och Öster 2:1
Gävle RAÄ 2:1-3, 51:1 och 266:1
Gävle stad och kommun
Gästrikland
2013
Anders Altner
Sätra gravfält och Gävle stadslager

2014:06 Nya bostäder i Markheden

Särskild utredning
Markheden 4:2
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
2014
Maria Björck
Nya bostäder i Markheden​

2014:02 Västra Nygatan i Gävle

Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning
Västra Nygatan, Norr 33:4
RAÄ 51:1
Gävle stad och kommun
Gästrikland
2013
Anders Altner
Västra Nygatan i Gävle ​

2014:01 Vitgrund och Norrskär

Särskild arkeologisk utredning
Gävle stad
Vitgrund 1:1
Gävle kommun
Gästrikland
2013
Bo Ulfhielm
Vitgrund och Norrskär ​

2013:13 Schakt vid Valbo kyrka

Arkeologisk schaktövervakning
RAÄ 26:1-2 och 385
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
2013
Anders Altner, Katarina Eriksson och Bo Ulfhielm
Schakt vid Valbo kyrka​

2013:09 Eskön

Planerade bostäder och småbåtshamn
Särskild utredning
Eskön 1:2, 1:10 och 1:101
Hille socken
Gävle kommun
Gästrikland
2013
Maria Björck och Katarina Eriksson
Eskön

2013:08 Hantverk & byggande

Byggnadsvård och slöjd i gammal miljö
Valbo hembygdsgård
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
2013
Ulrika Olsson
Hantverk & byggande​

2013:07 Ett folkvandringstida hus i Kungsbäck

Arkeologisk undersökning
RAÄ 466
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2012
Bo Ulfhielm
Katarina Eriksson
Ett folkvandringstida hus i Kungsbäck​

2013:06 Slottstorget i Gävle

Arkeologisk förundersökning
Söder 2:3
Gävle stad och kommun
Gästrikland
2013
Katarina Eriksson och Joakim Kjellberg
Slottstorget i Gävle​

2013:03 Fartyg i vägen

Arkeologisk undersökning
Raä 406
Hamrånge socken
Gävle kommun
Gästrikland
2012
Bo Ulfhielm
Fartyg i vägen​

2013:02 Första Magasinsgatan

Arkeologisk schaktkontroll
RAÄ 51
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2012
Bo Ulfhielm
Första Magasinsgatan​

2013:01 Neolitiska kustboplatser i Valbo

Arkeologiska förundersökningar
Valbo-Ön 2:8, 2:98, 11:1, 11:12 och 13:7
RAÄ 105:1, 460, 446, 464, 1060 och 1062
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
2012
Maria Björck
Neolitiska kustboplatser i Valbo

2012:21 Ombyggnation av Stortorget i Gävle

Antikvarisk medverkan
RAÄ 51
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2009–2010
Maria Björck
Katarina Eriksson
Ombyggnation av Stortorget i Gävle ​

2012:14 Järnålder i kungsbäck

Arkeologisk för- och slutundersökning
RAÄ 175 och 466
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2011
Bo Ulfhielm
Järnålder i kungsbäck​

2012:13 Vindfall

Särskild arkeologisk utredning
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
2012
Bo Ulfhielm
Vindfall​

2012:03 Utredning för tomter i Järvsta

Arkeologisk utredning
Järvsta 16:9, 16:10 och 16:20
Gävle kommun
Gästrikland
2012
Maria Björck
Utredning för tomter i Järvsta​

2011:15 Eskörönningen

Arkeologisk utredning
Eskön 8:1 m.fl.
Hille socken
Gävle kommun
Gästrikland
2011
Bo Ulfhielm
Eskörönningen

2011:13 Björnbo

Arkeologisk dokumentation
Raä 461
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2011
Maria Björck
Björnbo

2011:11 Kolbottnar vid Ostkustbanan

Arkeologisk dokumentation och datering
Raä 548 Hamrånge socken
Raä 391 Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2011
Maria Björck och Bo Ulfhielm
Kolbottnar vid Ostkustbanan

2011:10 Tolvfors bruk

Antikvarisk medverkan
Tolvfors 2:9
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2011
Joel Ringh
Tolvfors bruk​

2011:09 Byggnadsvård & sysselsättning

Restaurering av hembygdsgårdar i ett sysselsättningsprojekt
Hille, Ovansjö, Österfärnebo, Torsåker och Ockelbo socken
Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun
Gästrikland
2010
Erika Åberg
Byggnadsvård & sysselsättning​

2011:07 Skogmuren ridsportanläggning

Särskild arkeologisk utredning
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2011
Maria Björck
Skogmuren ridsportanläggning​

2011:06 Stora kolningsanläggningar

Arkeologisk undersökning
Brunn 20:1
Raä 1121
Hedesunda socken
Gävle kommun
Gästrikland
2009
Maria Björck
Stora kolningsanläggningar​

2011:05 Knaperåsen

Arkeologisk utredning
Hemlingby 72:1
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2011
Bo Ulfhielm
Knaperåsen​

2011:02 Persbacka gård

Kulturhistorisk utredning
Varva 7:1
Hille socken
Gävle kommun
Gästrikland
2011
Joel Ringh
Persbacka gård​

2011:01 Engmanvraket

Arkeologisk undersökning och dokumentation
Raä 212
Hamrånge socken
Gävle kommun
Gästrikland
2001–2003
Harry Alopaeus, Bo Ulfhielm och Jan Dahlström
Engmanvraket​

2009:01 Det äldsta Gävle

Ett projekt kring arkeologi i staden 1935–2006 samt arkeologisk undersökning i Strandparken
RAÄ 51
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2005
Bo Ulfhielm
Det äldsta Gävle​

2007:05 Nytt industriområde vid Ersbo-Skogmur

Arkeologisk utredning
Andersberg 14:1
Gävle stad
Gästrikland
2007
Katarina Eriksson
Nytt industriområde vid Ersbo-Skogmur​

2007:04 Södra Hemlingby – Etapp 1 och 2

Arkeologisk utredning
Hemlingby 19:1 m.fl.
Gävle stad
Gästrikland
2007
Katarina Eriksson
Södra Hemlingby – Etapp 1 och 2

2006:07 En keramikverkstad på Klintbergska gården

Arkeologisk förundersökning och undersökning
Kvarteret Lövsångaren
Vallbacken 5:2
RAÄ 51
Gävle stad
Gästrikland
2004
Katarina Eriksson, Ylva Roslund-Forenius
En keramikverkstad på Klintbergska gården

2006:03 Alderholmen och Amicitia

– hur kan de kulturhistoriska värdena berika ett område som står inför förändrad användning?
Etapp 2
Kvarteret Amicitia
Förutsättningar för varsam ombyggnad till nya verksamheter
Alderholmen 22:3, 22:4 och 22:5
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2005
Lena Boox, Johannes Kruusi
Alderholmen och Amicitia​

2006:01 Gamla kyrkogården i Gävle

Kulturhistorisk inventering
Gamla kyrkogården i Gävle
Gävle stad
Gästrikland
2004–2005
Lena Boox, Erika Englund
Gamla kyrkogården i Gävle​

2005:07 Hille kyrkogård

Kulturhistorisk inventering
Hille kyrkogård
Hille socken
Gästrikland
2004
Erika Englund, Klara Wirdby
Hille kyrkogård​

2005:02 Från avfallsgrop till sopcontainer

Arkeologisk undersökning
Stortorget
RAÄ 51
Gävle stad
Gästrikland
2003
Katarina Eriksson
Ylva Roslund-Forenius, Bo Sandberg
Från avfallsgrop till sopcontainer​

2005:01 Alderholmen och Amicitia

– hur kan de kulturhistoriska värdena berika ett område som står inför förändrad användning?
Etapp 1
Alderholmens äldre bebyggelse
Kulturhistorisk inventering
Alderholmen
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2004–2005
Klara Wirdby, Lena Boox
Alderholmen och Amicitia​

2004:14 Södra Mårtsbo

En neolitisk kustboplats
Arkeologisk undersökning
RAÄ 397
Valbo socken
Gästrikland
1993
Maria Björck, Maria Persson, Bo Ulfhielm
Södra Mårtsbo​

2004:13 Sofiedal 11

En neolitisk kustboplats
Arkeologisk förundersökning
Valbo-Ön 2:8, 11:1
Valbo socken
Gästrikland
2004
Maria Björck
Sofiedal 11​

2004:12 Blästbruk och smide vid Valsjöbäcken

Arkeologisk förundersökning
RAÄ 412 och 413
Valbo-Ön 11:1
Valbo socken
Gästrikland
2004
Katarina Eriksson, Kerstin Westrin
Blästbruk och smide vid Valsjöbäcken​

2004:08 Skogskyrkogården i Gävle

Kulturhistorisk inventering
Skogskyrkogården i Gävle
Gävle stad
Gästrikland
2003–2004
Lisa Johansson, Klara Wirdby, Anna-Karin Martinsson
Skogskyrkogården i Gävle​

2004:07 Bomhus kyrkogård

Kulturhistorisk inventering
Bomhus kyrkogård
Gävle stad
Gästrikland
2003–2004
Lisa Johansson, Anna-Karin Martinsson, Klara Wirdby
Bomhus kyrkogård​

2002:03 Kv. Riksdrotsen 1

Kulturhistorisk utredning
Norr 42:1
Gävle stad
Gästrikland
2001
Maria Niss-Jonsson
Kv. Riksdrotsen 1​

1998:14
Fräkenrönningen – en ”by” för 5 000 år sedan

En gropkeramisk boplats
Arkeologisk undersökning
E4:an
RAÄ399
Valbo socken
Gästrikland
Niclas Björck

Fräkenrönningen – en ”by” för 5 000 år sedan
Fräkenrönningen – en ”by” för 5 000 år sedan Bilagor